Kontakt

 

Adresa Skúšobne FEI STU

	
      SFEI STU
      Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

tel.:  02 / 602 91 678, 02 / 602 91 152	
fax.:  02 / 654 29 600
Karol Kováč - vedúci SFEI STU
  karol.kovac@stuba.sk
Atila Kment - vedúci skúšobného laboratória techniky vysokých napätí
  atila.kment@stuba.sk
Karol Kováč - vedúci skúšobného laboratória elektromagnetickej kompatibility
  karol.kovac@stuba.sk
Roman Dubnička
- vedúci skúšobného laboratória svetelnotechnických zariadení
  roman.dubnicka@stuba.sk
Richard Balogh
- zástupca vedúceho SFEI STU a metrológ
  richard.balogh@stuba.sk