Laboratórium vysokých napätí je súčasťou akreditovanej Skúšobne Fakulty elektrotechniky a informatiky (SFEI). Medzi akreditovabné skúšky v oblasti vysokonapäťových zariadení patria skúšky spojené s preukazovaním vlastností elektrických zariadení odolávať prevádzkovým napätiam a skúšky ochranných a pracovných pomôcok pre elektrotechniku. K neakreditovaným skúškam patria ostatné diagnostické skúšky podľa dohody so zákazníkom, na ktoré je LVN vybavené vhodnou meracou technikou. Laboratórium vysokých napätí ponúka v rámci svojích možností nasledujúce druhy skušok a meraní :

Skúšky a merania

Diagnostické skúšky a merania

diagnostika zvodičov prepätia (bleskoistiek),diagnostika vysokonapäťovej izolácie: